تنها جایی که داداشم مسئولیتم رو قبول کرد، صف نذری بود

که گفت این داداشمه!! غذاشو بدید به من ⁦☹️⁩??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید