‏به بابام گفتم می‌خوام عکس کولر رو بذارم دیوار، واسه فروش
گفت چه غلطا !! چرا اون‌وقت؟!
گفتم نوکرتم؛ ما که روشنش نمی‌کنیم، لازم نداریم، بفروشش یکی دیگه استفاده کنه حداقل
گفت خب، ما تو رو هم لازم نداریم!
عکست رو گذاشتم دیوار؟!!

نتیجه اخلاقی اینکه
هیچ وقت با یک پدر درباره کولر، شوخی نکنید!!

اشتراک گذاری

پاسخ دهید