منم مث خیلی از ثروتمندای معروف از صفر شروع کردم…

ولی متأسفانه هنوز نتونستم از صفر جلوتر برم

??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید