وقتی‌ ۲۰ سالته نگران‌ این هستی‌ که بقیه چه فکری‌ در مورِدت می‌کنن…
وقتی‌که ۴۰ ساله میشی‌ اصلاً برات اهمیتی‌ نداره که بقیه در موردت‌ چی‌ فکر می‌کنن…
و در ۶۰ سالگیت متوجه میشی که کلاً کسی‌ در موردت فکر نمی‌کرده!!!

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید