ما پسرای دهه شصتی کلاً سر کلاس دائم از معلما کتک می‌خوردیم…
زنگ تفریح از ناظم کتک می‌خوردیم…
زنگ آخر از گنده‌های مدرسه کتک می‌خوردیم…
میومدیم خونه، از ننه بابا کتک می‌خوردیم…
از عمو کتک می‌خوردیم…
از همسایه کتک می‌خوردیم…
یه وقتایی که کتک نمی‌خوردیم، خودمون همدیگه رو کتک می‌زدیم!

???

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید