‏غول چراغ جادو: آرزويى كن تا آن را برآورده كنم…

– آرزو می‌كنم آزادراه تهران_شمال به بهره‌بردارى برسه
+ در توانِ من نيست؛ آرزويى ديگر كن

– قدرتى به من بده تا بتونم زن‌ها رو بهتر بشناسم
+ آزادراه تهران_شمال را دوبانده می‌خواى يا چهار بانده؟!

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید