دقت کردین آدم‌ها وقتی از دست‌شویی میان بیرون، حرف‌های تازه‌ای هم برای گفتن دارن؟

غالباً هم با این کلمه شروع می‌کنند:

راستی… ??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید