بدهکار بودن ام خیلی خوبه یکی هست که همیشه به فکرته همیشه حالتو میپرسه و نگرانته…

فقط بدیش اینجاست که باید پولشو پس بدی??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید