شما سر سفره ناهار پاشو برو با لگد بزن به کابینت
یه قاشق نمی افته…

ولی کافیه شب بشه…
تو اتاقی میخوای بری اشپزخونه
هنوز نرسیدی سه تا فنجون شکسته!?

اشتراک گذاری

پاسخ دهید