‏روز اول دانشگاه به استاد گفتم استاد می‌شه ما جزوه‌مونو دو رنگ بنویسیم؟
همه زدن زیر خنده استاد گفت ساکت
بعدش گفتم استاد دفتر صدبرگ کافیه؟
این دفعه خود استاده هم ترکید.

اشتراک گذاری

پاسخ دهید