ساعت ۱ شب بعد اینکه چشمامو بستم، من به مغزم: تو رو خدا، بخواب نمی‌خوام بیدار بمونم…

ساعت ۲ صبح، مغزم: حالا بیا تصور کنیم اگه تو مالک گوگل بودی، الان داشتی چی کار می‌کردی!! ??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید