داداشم کلاس سوم دبستانه ساعت ۷ صبح بیدارش کردم
با جدیت تمام سر همه خونواده داد می‌زنه:
ای بابا ولم کنید… ۳ ساله درس می‌خونم به کجا رسیدم؟ ??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید