مادرهای ایرانی اگر نتونن یک گیاه رو تبدیل به مربا یا ترشی کنن، به آخرین حربه رو میارن

تفت می‌دن، می‌ذارن تو فریزر ?

اشتراک گذاری

پاسخ دهید