‏آخرین باری که یکی بهم افتخار کرد
معلم ریاضیم بود
ازم قول گرفت روز المپیاد، مدرسه نرم که میانگین نمره ریاضی مدرسه رو پایین نیارم و وقتی قبول کردم?
خیلی بهم افتخار کرد?

اشتراک گذاری

پاسخ دهید