نقش بابام تو خونه تكونی:

– بسه ديگه
– اونجا رو نميخواد بشورين
– نهههه اون تميزه
– يه چايی واسه من بياريد
– انقد اب نريزيددددد
– این باز بوی چيه مياد؟
– نهار كی حاضر ميشه؟
– اين كه باهاش شيشه رو تميز ميكنی شلوار من نيست؟!??

اشتراک گذاری

پاسخ دهید