یه زمانی دانشگاه شهر دیگه قبول میشدی
الان دانشگاه من گفت بیا ارشد ثبت نام کن
گفتم نمیخوام راهم دوره
گفت خونتون کجاست ما میایم اونجا 😐😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید