ماهایی که فامیلمون با الف شروع میشه
مظلوم ترینِ دورانیم!
اولین نفر باید بریم پای تخته ، اولین نفر منفی میگیریم ، اولین نفر هم غیبت می خوریم😕😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید