‏يبار بابامو صدا زدن مدرسه بهش شكايتمو كنن تا وارد شد گفت: اين درس بخون نيس پروندشو بدين ببرمش

حالا همه داشتن وساطت ميكردن بابامو منصرف كنن😐😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید