عموم چهار تا پسر داره به نام
جلیل
جلال
خلیل
سعید

هر جور حساب میکنیم اسم اخریه رو باید بذاره (خلال)
مگه نه؟ 😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید