کلاس زبان میرفتم اوایل استاد هرچی میپرسید فقط نگاش میکردم
بعد که دیگه خیلی پیشرفت کردم در جواب هر سوالی میگفتم
I don’t know😂😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید