یارو جزئیات زندگیشو تو اینستاگرام منتشر میکنه بعد میگه سرتون تو زندگی من نباشه!
لعنتی ما سرمون تو زندگی تو نیست؛زندگی تو،تو سرماعه😒😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید