ما مدرسه میرفتیم آلودگی نبود!
دانشجو شدیم، مدارس و تعطیل میکردن دانشگاهارو نه!
حالام که کارمند شدیم دانشگاهارم تعطیل میکنن مارو نه…😑

 

اشتراک گذاری

پاسخ دهید