‏خاطرات یک مشهدی
به ﻣﺎدروم مُگُم ﺳﺮُﻡ ﺩﺭﺩ مُکُنه
مِگه بِرِیچی مُگُم ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﺩِروﻡمِگه ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻟﻬﯽ ﺯﺑﻮﻧﺖ ﻻﻝ بِره سر تخته بُشورنت
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺑﺎ عو ﺣﺮﻑ ﺯِﺩَﻧﺖ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ عیه ﮐﻪﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﻪ ﻋﺰﯾﺰوم😂

اشتراک گذاری

پاسخ دهید